Serveis

Fiscal

Oferim una anàlisi de les operacions per a reduir la càrrega tributària d’aquestes. Actualització i assessorament sobre canvis legislatius i desenvolupaments en matèria tributària.

Comptabilitat

El nostre equip ofereix atenció personalitzada als seus clients, analitzant, des de diferents prismes, quina seria la millor opció per a la seva empresa.

Mercantil

L’assessorem en tots els assumptes relacionats amb l’activitat comercial de la seva empresa. Assessorem a tota mena d’estructures, particulars, pimes i grans empreses.
Z

Tràmits

El nostre assessorament és responsable de realitzar tot tipus de tràmits burocràtics. Assegurances, patents, impostos, certificats, etc.
 • Impost de societats (I.S.)
 • Impost sobre el valor afegit (I.V. A.)
 • Impost sobre la Renda (I.R.P.F.)
 • Impost sobre la Renda no Residents
 • Impost sobre el Patrimoni.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Impost sobre transmissions patrimonials.
 • Impost sobre successions i donacions.
 • Inspecció de l’Agència Tributària, recursos i reclamacions.
 • Presentació i tramitació d’escrits i de consultes davant l’Administració Tributària.
 • Declaració de béns i drets a l’estranger
 • Gestió comptable.
 • Informació actualitzada sobre l’estat dels seus comptes.
 • Elaboració dels llibres oficials i obligatoris i dels comptes anuals.
 • Assessorament en la creació d’empreses.
 • Constitució i modificació de societats.
 • Dissolució i liquidació.
 • Modificació d’escriptures.
 • Contractes mercantils.
 • Assegurances generals.
 • Patents i marques.
 • Registres de la propietat i mercantils.
 • Tramitació d’impostos de la Conselleria.
 • Herència.
 • Successions i donacions.
 • Tramitació de certificats de l’Agència Tributària
 • Tràmits canvio titular Prefectura Trànsit, Ajuntaments i Atib.

No tinguis dubtes, pregunta'ns el que vulguis.

Posa't en contacte amb el nostre equip i t'informarem sobre els nostres serveis i tot el que podem fer per tu.
Contacta'ns