Analina Moll

Directora

Com a graduada en Administració d’Empreses, exerceixo en l’àmbit de l’assessoria fiscal i d’empreses des de 1995. Durant aquest temps les prioritats dels nostres clients han estat també les nostres. Jo i tot el meu equip hem dedicat i dediquem temps en la nostra formació continuada amb l’objectiu de poder oferir als nostres clients sempre un assessorament adequat i puntualment actualitzat. Formació que, d’altra banda, ha estat sempre certificada i avalada tant per universitats com per Corporacions de Dret Públic.
ASSESSORIA MOLL s’ha anat adaptant i ha invertit en noves tecnologies que permeten una més eficaç gestió de tota la documentació mercantil i fiscal, així com una ràpida i fluida comunicació amb les diferents administracions públiques.

Sandra Dols

Tràmits

ASSESSORIA MOLL gestiona tot tipus tràmits burocràtics a fi que els nostres clients puguin dedicar-se al màxim a la seva activitat empresarial. Entre molts, els més destacables són:
• Assegurances generals
• Patents i marques
• Registres de la propietat i mercantils
• Tributació autonòmica: Successions i Donacions, Imposat Transmissions Patrimonials, etc.
• Tràmits davant la Prefectura de Trànsit, Ajuntaments i Atib.

Mª Ángeles Catalán

Mercantil

Assessorament sobre totes aquelles qüestions relacionades amb l’activitat mercantil de l’empresa. ASSESSORIA MOLL presta assessorament a tota mena d’estructures, persones físiques, comunitats de béns, associacions, fundacions, PIMES i grans empreses.

Guiem als nostres clients en la creació i constitució de societats. Assessorem en contractes mercantils i en les possibles modificacions estatutàries. Arribat el moment, gestionem una adequada dissolució i liquidació societària i empresarial.

Margalida Pira

Fiscalitat

ASSESSORIA MOLL ofereix una anàlisi, estudi i planificació de la situació fiscal i de les operacions empresarials a fi de reduir la càrrega tributària de les mateixes tenint en compte per a això totes les alternatives que ofereix la legislació. L’objectiu és obtenir el càlcul de la quota justa i gestionar la presentació de les següents obligacions formals i tributàries i de totes aquelles que poguessin anar instaurant-se:
• Impost de societats (I.S.)
• Impost sobre el valor afegit (I.V. A.)
• Impost sobre la Renda (I.R.P.F.)
• Impost sobre la Renda no Residents
• Impost sobre el Patrimoni.
• Impost sobre activitats econòmiques.
• Impost sobre transmissions patrimonials.
• Impost sobre successions i donacions.
• Inspecció de l’Agència Tributària, recursos i reclamacions.
• Presentació i tramitació d’escrits i de consultes davant l’Administració Tributària.
• Declaració de béns i drets a l’estranger.

Bárbara Guasp

Comptabilitat

La comptabilitat és la base sobre la qual se sustenta la fiscalitat i és també essencial per a reflectir una imatge fidel de la situació de l’activitat empresarial. Uns estats comptables equilibrats són indispensables si ens plantegem la captació de noves fonts de finançament. Una puntual i actualitzada informació comptable ens permet complir amb les obligacions formals del Registre Mercantil, així com establir una adequada i ajustada fiscalitat.

L’equip de ASSESSORIA MOLL ofereix una atenció personalitzada analitzant des de diferents prismes la que seria la millor opció per a l’empresa.

R

Professionalitat

Estem especialitzats en diferents branques de l’assessoria. Abastem multitud de serveis per a satisfer qualsevol necessitat del client.

Experiència

La nostra dilatada carrera laboral ens aporta l’experiència necessària per a posar solució a qualsevol problema i ajudar en tot el necessari als nostres clients
v

Comunicació clara

Expliquem amb detall tots els processos a seguir i els treballs que durem a terme amb cada client. Una comunicació clara és fonamental.

Noves tecnologies

Avui dia molts tràmits es poden realitzar en l’entorn 2.0. En l’assessoria treballem diàriament tot aquest tipus de gestions burocràtiques.

No tinguis dubtes, pregunta'ns el que vulguis.

Posa't en contacte amb el nostre equip i t'informarem sobre els nostres serveis i tot el que podem fer per tu.
Contacta'ns